Arquitectura

  • Projectes
  • Projectes de reforma
  • Projectes d’adaptació d’escales per a minusvàlids (rampes, ascensors,…)
  • Estudis i informes tècnics de patologies o de possibilitats arquitectòniques dels espais
  • ITE informe tècnic de l’edificació (obligatori a partir dels 45 anys d’edat de l’edifici)
  • Cèdul.les d’habitabilitat i Certificacions energètiques